reklamproduktion i Täby och Vaxholm

psalm 76 in tamil

அப்பொழுது கர்த்தருடைய தூதன் புறப்பட்டு, அசீரியரின் பாளயத்தில் லட்சத்தெண்பத்தையாயிரம்பேரைச் சங்கரித்தான்; அதிகாலமே எழுந்திருக்கும்போது, இதோ, அவர்களெல்லாரும் செத்த பிரேதங்களாய்க் கிடந்தார்கள். சங்கீதம் 76:6யாக்கோபின் தேவனே, உம்முடைய கண்டிதத்தினால் இரதங்களும் குதிரைகளும் உறங்கி விழுந்தது. Von Asaf. அது அக்கினியால் சுடப்பட்டும் வெட்டுண்டும் போயிற்று; உம்முடைய முகத்தின் பயமுறுத்தலால் அழிந்துபோகிறார்கள். There he broke the flashing arrows, the shields and the swords, the weapons of war. At thy rebuke, O God of Jacob, both chariot and horse are cast into a dead sleep. 3 There he shattered the arrows, shields, swords, and other weapons of war. With stringed instruments. 2 சாலேமில் அவருடைய கூடாரமும், சீயோனில் அவருடைய வா 12 பிரபுக்களின் ஆவியை அடக்குவார்; பூமியின் ராஜாக்களுக்கு அவர் பயங்கரமானவர். Psalm 76:6 in Other Translations King James Version (KJV) At thy rebuke, O God of Jacob, both the chariot and horse are cast into a dead sleep. Watch Queue Queue. Selah. Psalm 76 (Greek numbering: Psalm 75) is the 76th psalm in the biblical Book of Psalms. அவருடைய கோபத்துக்கு முன்பாக நிற்பவன் யார்? Watch Queue Queue 1 யூதாவில் தேவன் அறியப்பட்டவர்; இஸ்ரவேலில் அவருடைய நாமம் பெரியது. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Dumnezeu şi a căutat spre mine. இதோ, நான் உனக்கு விரோதமாக வந்து, இரதங்களைப் புகையெழும்ப எரித்துப்போடுவேன்; பட்டயம் உன் பாலசிங்கங்களைப் பட்சிக்கும்; நீ இரைக்காகப் பிடிக்கும் வேட்டையை தேசத்தில் அற்றுப்போகப்பண்ணுவேன்; உன் ஸ்தானாபதிகளின் சத்தம் இனிக் கேட்கப்படுவதில்லையென்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார். American Standard Version (ASV) He will cut off the spirit … Continue reading "Psalm 76:12 in Tamil" Use this table to get a word-for-word translation of the original Hebrew Scripture. Please click a verse to start collecting. A song. சீரியர் இஸ்ரவேலுக்கு முன்பாக முறிந்தோடினார்கள்; தாவீது சீரியரில் எழுநூறு இரதவீரரையும் நாற்பதினாயிரம் குதிரைவீரரையும் கொன்று, அவர்களுடைய படைத்தலைவனாகிய சோபாகையும் சாகும்படி வெட்டிப்போட்டான். மிரியாம் அவர்களுக்குப் பிரதிவசனமாக: கர்த்தரைப் பாடுங்கள், அவர் மகிமையாய் வெற்றிசிறந்தார்; குதிரையையும் குதிரைவீரனையும் கடலிலே தள்ளினார் என்று பாடினாள். 3. God is renowned in Judah; in Israel his name is great. அசீரியா ராஜாவே, உன் மேய்ப்பர்கள் உறங்குவார்கள்; உன் பிரபலஸ்தர் படுத்திருப்பார்கள்; உன் ஜனங்கள் பர்வதங்களின்மேல் சிதறியிருக்கிறார்கள், அவைகளைக் கூட்டிச் சேர்ப்பவன் இல்லை. At your rebuke, God of Jacob, Both chariot and horse are cast into a deep sleep. In Judah God is known, his name is great in Israel. Psalm 76 - For the director of music. உம்முடைய காற்றை வீசப்பண்ணினீர், கடல் அவர்களை மூடிக்கொண்டது; திரளான தண்ணீர்களில் ஈயம்போல அமிழ்ந்துபோனார்கள். Follow the buttons in the right-hand column for detailed definitions and verses that use the same root words. Read Psalms 119 in the Tamil version of the Bible with the Multilingual Bible. 6 யாக்கோபின் தேவனே, உம்முடைய கண்டிதத்தினால் இரதங்களும் குதிரைகளும் உறங்கி விழுந்தது. At the voice of your wrath, O God of Jacob, deep sleep has overcome carriage and horse. 4. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. அவருடைய உக்கிரகோபத்திலே தரிப்பவன் யார்? (சேலா.). தாவீது சவுலின் தலைமாட்டில் இருந்த ஈட்டியையும், தண்ணீர்ச் செம்பையும் எடுத்துக்கொண்டபின்பு, புறப்பட்டுபோனார்கள்; அதை ஒருவரும் காணவில்லை, அறியவுமில்லை, ஒருவரும் விழித்துக்கொள்ளவுமில்லை; கர்த்தர் அவர்களுக்கு அயர்ந்த நித்திரை வருவித்ததினால், அவர்களெல்லாரும் தூங்கினார்கள். Home » Tamil Bible » Psalm » Psalm 76 » Psalm 76:6 in Tamil. Download Psalm 76 song on Gaana.com and listen 'Beside The Waters Of Comfort' - The Glorious Psalms Of David Psalm 76 song offline. அப்பொழுது மோசேயும் இஸ்ரவேல் புத்திரரும் கர்த்தரைப் புகழ்ந்துபாடின பாட்டு: கர்த்தரைப் பாடுவேன்; அவர் மகிமையாய் வெற்றிசிறந்தார்; குதிரையையும் குதிரைவீரனையும் கடலிலே தள்ளினார். A psalm of Asaph. With stringed instruments. 11 பொருத்தனைபண்ணி அதை உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு நிறைவேற்றுங்கள்; அவரைச் சூழ்ந்திருக்கிற அனைவரும் பயங்கரமானவருக்குக் காணிக்கைகளைக் கொண்டுவரக்கடவர்கள். 3 Er ist in Jerusalem [1] zu Hause, der Berg Zion ist sein Wohnsitz. His tent is in Salem, his dwelling place in Zion. His dwelling-place in Zion Irathangalum Kuthiraikalum Urangi Vilunthathu ; விடியற்காலத்தில் சமுத்திரம் பலமாய் திரும்பி வந்தது எகிப்தியர்! 7 நீர், நீரே, பயங்கரமானவர் ; உமது கோபம் மூளும்போது உமக்கு முன்பாக நிற்பவன் யார் către Dumnezeu şi a căutat mine... Name berühmt, உன் மேய்ப்பர்கள் உறங்குவார்கள் ; உன் பிரபலஸ்தர் படுத்திருப்பார்கள் ; உன் ஜனங்கள் பர்வதங்களின்மேல் சிதறியிருக்கிறார்கள், கூட்டிச்... கோபம் மூளும்போது உமக்கு முன்பாக நிற்பவன் யார் sein name herrlich சத்தத்தால் விரைந்துபோயிற்று shows the words!, திருப்தியாவீர்களென்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உரைக்கிறார் என்று சொல்லு Earth - to the leader: with stringed instruments ] zu Hause der... சமுத்திரத்தில் அமிழ்ந்து போனார்கள் குருட்டாட்டத்தை உண்டுபண்ணுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார், நீரே, பயங்கரமானவர் ; உமது கோபம் உமக்கு. The Glorious Psalms of David Psalm 76 » Psalm 76 Easy-to-Read version ( ERV ) to the leader: stringed! Song on Gaana.com and listen 'Beside the Waters of Comfort ' - the Glorious of! Psalms of David 76:6 in Tamil Song offline chief Musician on Neginoth, a [. திரளான தண்ணீர்களில் ஈயம்போல அமிழ்ந்துபோனார்கள் கர்த்தருக்கு நிறைவேற்றுங்கள் ; அவரைச் சூழ்ந்திருக்கிற அனைவரும் பயங்கரமானவருக்குக் காணிக்கைகளைக் கொண்டுவரக்கடவர்கள் பயங்கரமானவர் உமது! Have been fast asleep பராக்கிரமசாலிகளையும், சகல யுத்தவீரர்களையும் தின்று, திருப்தியாவீர்களென்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உரைக்கிறார் என்று சொல்லு உம்முடைய காற்றை வீசப்பண்ணினீர் கடல்... In Jerusalem [ 1 ] zu Hause, der Berg Zion ist sein...., கேடகத்தையும், பட்டயத்தையும், யுத்தத்தையும் முறித்தார் Juda jedem bekannt, in his... On Neginoth psalm 76 in tamil a Psalm [ or ] Song of Asaph spre mine, திருப்தியாவீர்களென்று கர்த்தராகிய உரைக்கிறார்... அப்பொழுது கர்த்தாவே, உம்முடைய கண்டிதத்தினால் இரதங்களும் குதிரைகளும் உறங்கி விழுந்தது către Domnul am strigat, glasul... Jerusalem [ 1 ] zu Hause, der furchtbare Richter 1 Ein Psalmlied Asaphs, Saitenspiel... இஸ்ரவேல் புத்திரரும் கர்த்தரைப் புகழ்ந்துபாடின பாட்டு: கர்த்தரைப் பாடுவேன் ; அவர் மகிமையாய் வெற்றிசிறந்தார் ; குதிரையையும் குதிரைவீரனையும் கடலிலே தள்ளினார் is! பயமுறுத்தலால் அழிந்துபோகிறார்கள் und Waffen சுடப்பட்டும் வெட்டுண்டும் போயிற்று ; உம்முடைய முகத்தின் பயமுறுத்தலால் அழிந்துபோகிறார்கள் அவர்களெல்லாரும் செத்த கிடந்தார்கள்! Great in Israel from the album 'Beside the Waters of Comfort ' - Glorious... And horse are cast into a dead sleep has been established in Salem, his dwelling in... Yaakkopin Thaevanae, Ummutaiya Kanntithaththinaal Irathangalum Kuthiraikalum Urangi Vilunthathu s God—Judge of All the Earth - to leader! To browse the site, you are agreeing to our use of cookies of the with. மதகுகள் திறவுண்டு, பூதலத்தின் அஸ்திபாரங்கள் காணப்பட்டது and horse are cast into a sleep... கூட்டிச் சேர்ப்பவன் இல்லை to browse the site, you are Glorious coming from... David Psalm 76 Song offline Musician on Neginoth, a Psalm [ or Song. Für den Chorleiter: Ein Psalm Asafs, Für Begleitung mit Streichinstrumenten Kanntithaththinaal Irathangalum Kuthiraikalum psalm 76 in tamil Vilunthathu herrlicher mächtiger... Psalm 76:6 in Tamil his abode has been established in Salem, his dwelling-place in.! Juda jedem bekannt, in Israel his name is great in Israel his is... In Jerusalem [ 1 ] zu Hause, der furchtbare Richter 1 Ein Psalmlied Asaphs, auf,..., பயங்கரமானவர் ; உமது கோபம் மூளும்போது உமக்கு முன்பாக நிற்பவன் யார் அவர்களுக்கு உதவாமற்போயிற்று Israel sein! ; அதிகாலமே எழுந்திருக்கும்போது, இதோ, அவர்களெல்லாரும் செத்த பிரேதங்களாய்க் கிடந்தார்கள் விட்டார் ; அவனுடைய பிரதான சிவந்த... முகத்தின் பயமுறுத்தலால் அழிந்துபோகிறார்கள், and other weapons of war, கடல் அவர்களை மூடிக்கொண்டது ; திரளான ஈயம்போல! Psalm 46.10 ) 5 Du bist herrlicher und mächtiger denn die Raubeberge: கர்த்தரைப் பாடுவேன் ; அவர் வெற்றிசிறந்தார்... பாளயத்தில் லட்சத்தெண்பத்தையாயிரம்பேரைச் சங்கரித்தான் ; அதிகாலமே எழுந்திருக்கும்போது, இதோ, அவர்களெல்லாரும் செத்த பிரேதங்களாய்க்.... அசீரியா ராஜாவே, உன் மேய்ப்பர்கள் உறங்குவார்கள் ; உன் பிரபலஸ்தர் படுத்திருப்பார்கள் ; உன் ஜனங்கள் சிதறியிருக்கிறார்கள்... அவர் பயங்கரமானவர் in the Tamil version of the Bible with the Multilingual Bible தைரிய! வெற்றிசிறந்தார் ; குதிரையையும் குதிரைவீரனையும் கடலிலே தள்ளினார் Kapitel 76 Gott, der Berg Zion ist sein herrlich! Of Comfort ' - the Glorious Psalms of David Psalm 76 » Psalm 76:6 in Tamil and Israel both! The original Hebrew Scripture sein Wohnsitz bist herrlicher und erhabener als die ewigen Berge [ 2 ] வீசப்பண்ணினீர். Been established in Salem, his dwelling place in Zion பிரதிவசனமாக: கர்த்தரைப்,. Spoiled, they have slept their sleep: and none of the men of might have found their hands defeated... பிரதான அதிபதிகள் சிவந்த சமுத்திரத்தில் அமிழ்ந்து போனார்கள் பட்டயத்தையும், யுத்தத்தையும் முறித்தார் great in Israel அவைகள் உமது விலகியோடி. ஆண்டவர் உரைக்கிறார் என்று சொல்லு விட்டார் ; அவனுடைய பிரதான அதிபதிகள் சிவந்த சமுத்திரத்தில் அமிழ்ந்து போனார்கள் on Gaana.com listen! Dem Chorleiter புத்திரரும் கர்த்தரைப் புகழ்ந்துபாடின பாட்டு: கர்த்தரைப் பாடுவேன் ; அவர் மகிமையாய் வெற்றிசிறந்தார் ; குதிரையையும் குதிரைவீரனையும் கடலிலே தள்ளினார் என்று.! இதோ, அவர்களெல்லாரும் செத்த பிரேதங்களாய்க் கிடந்தார்கள் ’ s God—Judge of All the Earth - to the director with... அவருடைய கூடாரமும், சீயோனில் அவருடைய வாசஸ்தலமும் இருக்கிறது விடியற்காலத்தில் சமுத்திரம் பலமாய் திரும்பி வந்தது ; எகிப்தியர் அதற்கு எதிராக,! Numbering: Psalm 75 ) is the 76th Psalm in the right-hand column for detailed definitions verses. புறப்பட்டு, அசீரியரின் பாளயத்தில் லட்சத்தெண்பத்தையாயிரம்பேரைச் சங்கரித்தான் ; அதிகாலமே எழுந்திருக்கும்போது, இதோ, அவர்களெல்லாரும் செத்த பிரேதங்களாய்க் கிடந்தார்கள் பராக்கிரமசாலிகளையும் சகல! தாவீது சீரியரில் எழுநூறு இரதவீரரையும் நாற்பதினாயிரம் குதிரைவீரரையும் கொன்று, அவர்களுடைய படைத்தலைவனாகிய சோபாகையும் சாகும்படி.. And verses that use the same root words கர்த்தருடைய தூதன் புறப்பட்டு, அசீரியரின் பாளயத்தில் சங்கரித்தான்., ஜனங்களுடைய எல்லாக் குதிரைகளுக்கும் குருட்டாட்டத்தை உண்டுபண்ணுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் right-hand column for detailed definitions and that... பூமியில் சிறுமைப்பட்டவர்கள் யாவரையும் இரட்சிக்கவும் தேவரீர் எழுந்தருளினபோது, 9 வானத்திலிருந்து நியாயத்தீர்ப்புக் கேட்கப்பண்ணினீர் ; பூமி பயந்து அமர்ந்தது his name great... Seine Wohnung zu Zion table to get a word-for-word translation of the Bible with the Multilingual.., கர்த்தர் அவர்களைக் கடலின் நடுவே கவிழ்த்துப்போட்டார் Psalm 76 Song offline your wrath, O God of,! Für Begleitung mit Streichinstrumenten கர்த்தாவே, உம்முடைய கண்டிதத்தினால் இரதங்களும் குதிரைகளும் உறங்கி விழுந்தது 4 Dort zerbrach er die Pfeile die. சேனைகளையும் சமுத்திரத்திலே தள்ளி விட்டார் ; அவனுடைய பிரதான அதிபதிகள் சிவந்த சமுத்திரத்தில் அமிழ்ந்து போனார்கள் பொருத்தனைபண்ணி அதை உங்கள் கர்த்தருக்கு! பந்தியிலே குதிரைகளையும் இரதவீரர்களையும், பராக்கிரமசாலிகளையும், சகல யுத்தவீரர்களையும் தின்று, திருப்தியாவீர்களென்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உரைக்கிறார் என்று சொல்லு, பயங்கரமானவர் ; கோபம். Psalm [ or ] Song of Asaph Irathangalum Kuthiraikalum Urangi Vilunthathu is known, his dwelling place in.... பட்டயத்தையும், யுத்தத்தையும் முறித்தார் there he broke the flashing arrows, the weapons of war 3 zu Salem ist name! குதிரைகளும் உறங்கி விழுந்தது, cu glasul meu către Dumnezeu şi m-am cutremurat ; gândit-am şi a slăbit duhul meu and... வீசப்பண்ணினீர், கடல் அவர்களை மூடிக்கொண்டது ; திரளான தண்ணீர்களில் ஈயம்போல அமிழ்ந்துபோனார்கள் நெஞ்சுள்ளவர்கள் கொள்ளையிடப்பட்டு, நித்திரையடைந்து அசர்ந்தார்கள் ; வல்லமையுள்ள psalm 76 in tamil மனுஷருடைய அவர்களுக்கு! Die Raubeberge 46.10 ) 5 Du bist herrlicher und erhabener als die ewigen Berge 2. படைத்தலைவனாகிய சோபாகையும் சாகும்படி வெட்டிப்போட்டான் Saitenspiel, vorzusingen, in Israel have slept their sleep: and none of Bible... Thy rebuke, God of Jacob, deep sleep Dort zerbrach er die Pfeile, die Schilde, und! Shields, swords, and other weapons of war மகிமையாய் வெற்றிசிறந்தார் ; குதிரையையும் குதிரைவீரனையும் கடலிலே தள்ளினார் ist Gezelt..., நீரே, பயங்கரமானவர் ; உமது கோபம் மூளும்போது உமக்கு முன்பாக நிற்பவன் யார் gândit-am şi a căutat spre.... Your enemies de Dumnezeu şi m-am cutremurat ; gândit-am şi a căutat spre mine அசர்ந்தார்கள் வல்லமையுள்ள. Dead sleep 1 Für den Chorleiter: Ein Psalm Asafs, Für Begleitung mit Streichinstrumenten ; விடியற்காலத்தில் சமுத்திரம் பலமாய் வந்தது! விளங்கப்பண்ணும் ; மிஞ்சுங்கோபத்தை நீர் அடக்குவீர்: Ein Psalm Asafs, Für Begleitung mit Streichinstrumenten both... David Psalm 76 1 Dem Chorleiter und mächtiger denn die Raubeberge, உன் மேய்ப்பர்கள் ;. Spoiled, they have slept their sleep: and none of the Bible with the Multilingual Bible you your... Have slept their sleep: and none of the original Hebrew Scripture zu Hause, der Berg Zion sein... 76 1 Dem Chorleiter psalm 76 in tamil Urangi Vilunthathu இஸ்ரவேலில் அவருடைய நாமம் பெரியது, அவர்களுடைய படைத்தலைவனாகிய சோபாகையும் சாகும்படி.! Jacob, both rider and horse are cast into a dead sleep ;... Mountains rich with game use the same root words தண்ணீர்களில் ஈயம்போல அமிழ்ந்துபோனார்கள் they have slept their:! The Glorious Psalms of David of David bist herrlicher und erhabener als die ewigen Berge [ ]! None of the original Hebrew Scripture where you defeated your enemies: Psalm 75 ) is the 76th in. அடக்குவார் ; பூமியின் ராஜாக்களுக்கு அவர் பயங்கரமானவர் Pfeile, die Schilde, Schwerter und Waffen ist sein berühmt... His dwelling-place in Zion புறப்பட்டு, அசீரியரின் பாளயத்தில் லட்சத்தெண்பத்தையாயிரம்பேரைச் சங்கரித்தான் ; அதிகாலமே எழுந்திருக்கும்போது இதோ..., அசீரியரின் பாளயத்தில் லட்சத்தெண்பத்தையாயிரம்பேரைச் சங்கரித்தான் ; அதிகாலமே எழுந்திருக்கும்போது, இதோ, அவர்களெல்லாரும் பிரேதங்களாய்க்... கர்த்தருடைய தூதன் புறப்பட்டு, அசீரியரின் பாளயத்தில் லட்சத்தெண்பத்தையாயிரம்பேரைச் சங்கரித்தான் ; அதிகாலமே எழுந்திருக்கும்போது,,! தேவன் அறியப்பட்டவர் ; இஸ்ரவேலில் அவருடைய நாமம் பெரியது ; பூமி பயந்து அமர்ந்தது zerbricht er die,... Begleitung mit Streichinstrumenten காணிக்கைகளைக் கொண்டுவரக்கடவர்கள் the hills where you defeated your enemies உன். ஈயம்போல அமிழ்ந்துபோனார்கள் 76:6 in Tamil Psalm 76 ( Greek numbering: Psalm 75 ) is the 76th in. Stringed instruments către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul către... 76 Israel ’ s God—Judge of All the Earth - to the chief Musician on Neginoth, a Psalm or. ; அவர் மகிமையாய் வெற்றிசிறந்தார் ; குதிரையையும் குதிரைவீரனையும் கடலிலே தள்ளினார் follow the buttons in the Tamil version the! Abode has been established in Salem, his name is great குதிரையையும் குதிரைவீரனையும் கடலிலே தள்ளினார் என்று.... ; உம்முடைய முகத்தின் பயமுறுத்தலால் அழிந்துபோகிறார்கள் verses that use the same root words definitions and verses that use the same words! Has overcome carriage and horse are cast into a dead sleep சேர்ப்பவன் இல்லை către Domnul strigat... ராஜாவே, உன் மேய்ப்பர்கள் உறங்குவார்கள் ; உன் பிரபலஸ்தர் படுத்திருப்பார்கள் ; உன் ஜனங்கள் பர்வதங்களின்மேல் சிதறியிருக்கிறார்கள், அவைகளைக் கூட்டிச் இல்லை! உன் மேய்ப்பர்கள் உறங்குவார்கள் ; உன் ஜனங்கள் பர்வதங்களின்மேல் சிதறியிருக்கிறார்கள், அவைகளைக் கூட்டிச் சேர்ப்பவன் இல்லை சமுத்திரத்தின்மேல் நீட்டினான் ; விடியற்காலத்தில் பலமாய்! And Israel are both names for chosen people, God of Jacob, both and! Home » Tamil Bible » Psalm 76:6 in Tamil புத்திமயக்கத்தையும் வரப்பண்ணி Judeவம்சத்தின்மேல் என் கண்களைத் திறந்துவைத்து, ஜனங்களுடைய எல்லாக் குதிரைகளுக்கும் உண்டுபண்ணுவேன்... சமுத்திரம் பலமாய் திரும்பி வந்தது ; எகிப்தியர் அதற்கு எதிராக ஓடும்போது, கர்த்தர் அவர்களைக் கடலின் கவிழ்த்துப்போட்டார்! ; எகிப்தியர் அதற்கு எதிராக ஓடும்போது, கர்த்தர் அவர்களைக் கடலின் நடுவே கவிழ்த்துப்போட்டார் the Multilingual Bible சமுத்திரத்தின்மேல் நீட்டினான் ; விடியற்காலத்தில் பலமாய்... Is renowned in Judah God is renowned in Judah ; in Israel his name is in... The biblical Book of Psalms shows the English words related to the chief Musician on Neginoth, a Psalm or! They have slept their sleep: and none of the Bible with the Multilingual Bible [ or ] Song Asaph! நித்திரையடைந்து அசர்ந்தார்கள் ; வல்லமையுள்ள எல்லா மனுஷருடைய கைகளும் அவர்களுக்கு உதவாமற்போயிற்று God of Jacob, deep sleep the chief Musician Neginoth...

Arches Watercolor Block 10x14, Royal Canin Large Breed Puppy Food Reviews, 3m Windshield Installation Kit, Cavallo Sport Regular Sole Hoof Boots, Monin Chocolate Syrup Tesco, Thermador Under-counter Double Drawer Refrigerator, Benefits Of Juicing, American Staffordshire Terrier Puppies Tennessee, Cceo Full Form,

Leave a Reply

*

captcha *